top of page

Verkoopvoorwaarden

Om onze website te gebruiken en onze spellen te komen spelen, is het noodzakelijk om de acceptatie van het volgende te valideren:

1. ALGEMEEN

1.1 Deze voorwaarden zijn bijgewerkt op 19/02/2021.
1.2. Het scenario of de kamer is ontworpen voor een minimaal en maximaal aantal spelers (raadpleeg de spelbladen in het boekingsgedeelte van de site), er zijn geen uitzonderingen mogelijk. Je privatiseert je speelkamer altijd alleen voor je team.
1.3 De handelsmerken en logo's die op de site verschijnen, zijn eigendom van "La Brasserie Escape Room". U bent niet gemachtigd om deze te gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van "La Brasserie Escape Room" en u aanvaardt dat dit gebruik een inbreuk kan vormen op de rechten van de betreffende eigenaar.
1.4. Deze algemene voorwaarden en elk contract waarin deze algemene voorwaarden zijn opgenomen, worden beheerst door het Franse recht en elk geschil is onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de Franse rechtbanken.
1.5. Alle voorwaarden van dit contract zijn opgenomen in deze algemene voorwaarden.
1.6. "La Brasserie Escape Room" verzamelt en bewaart uw persoonlijke gegevens zonder deze aan derden bekend te maken en doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens wordt beschermd.
1.7. Vanwege de aard van het spel kunnen er geen foto's of opnames in de zaal worden gemaakt.
1.8. "La Brasserie Escape Room" verwacht van haar bezoekers en klanten dat ze de details van het spel niet direct of indirect aan het publiek bekendmaken.
1.9. Met "La Brasserie Escape Room" kunt u zich afmelden voor het verzenden van aanbiedingen en promoties die het bedrijf waarschijnlijk per e-mail zal verzenden.
1.10. "La Brasserie Escape Room" heeft het recht om klanten kosten in rekening te brengen voor eventuele schade, hetzij opzettelijk of veroorzaakt door misbruik van de artikelen. In dit soort gevallen zal "La Brasserie Escape Room" de opnamefunctie van de camera's gebruiken om, indien nodig, de opzettelijke schade of schade veroorzaakt door misbruik van de items te bewijzen.
1.11. Terwijl u zich op ons terrein bevindt, moet u onze regels en voorschriften volgen, gepaste gedragsnormen aannemen en te allen tijde samenwerken.
1.12. “La Brasserie Escape Room” tolereert geen enkele vorm van pesterij of intimidatie. Een camera in de ontvangsthal neemt permanent op en de opname kan worden gebruikt in geval van een geschil.
1.13. “La Brasserie Escape Room” behoudt zich het recht voor om de toegang tot de kamer te weigeren aan iedereen die dronken of onder invloed van drugs is.

2. “DE BROUWERIJ ESCAPE ROOM" SITE

2.1. De site www.labrasserie-aubrives.fr is eigendom van en wordt beheerd door “Martin Cédric Light”. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden, inclusief alle inhoud van de website, van tijd tot tijd naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving te wijzigen of aan te passen. De algemene voorwaarden die van toepassing zijn, zijn die vermeld op het moment van boeking.
2.2. De volgende voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik door elke bezoeker van de site "La Brasserie Escape Room" en moeten vóór elk gebruik zorgvuldig worden gelezen.
2.3. De site "La Brasserie Escape Room" is voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U mag informatie verkregen van deze site niet wijzigen, kopiëren, distribueren, verzenden, weergeven, uitvoeren, reproduceren, publiceren, in licentie geven, er afgeleide werken van maken, overdragen of verkopen.
2.4. U bent niet gemachtigd om naar de site "La Brasserie Escape Room" te linken of deze geheel of gedeeltelijk te gebruiken voor frauduleuze, onwettige, lasterlijke, schadelijke, obscene of laakbare doeleinden.
2.5. U accepteert dat de website niet volledig veilig is. "La Brasserie Escape Room" zal alle passende maatregelen nemen om de veiligheid van de betaling en creditcard-/debetkaartgegevens te beschermen en "La Brasserie Escape Room" is niet aansprakelijk voor eventuele schade die u lijdt als gevolg van het verlies van de vertrouwelijkheid van deze informatie .

3. RESERVERINGEN

3.1. Alleen perso(o)n(en) die minimaal 18 jaar oud zijn mogen een spel boeken.
3.2. Elke reservering is alleen geldig als deze is verwerkt door "La Brasserie Escape Room".
3.3. Het overdragen van spellen aan een andere partij staan wij niet toe. Voor speciale gevallen dient u contact met ons op te nemen.
3.4. De game kan niet worden overgedragen of doorverkocht voor commerciële doeleinden. Als een spel wordt overgedragen of doorverkocht in strijd met deze voorwaarde, wordt de houder van het spel of de persoon die beweert het recht te hebben om het evenement bij te wonen, de toegang geweigerd.
3.5. U bent volledig verantwoordelijk voor het invoeren van uw gegevens op het online boekingsformulier. Door een online boekingsformulier in te dienen, garandeert u "La Brasserie Escape Room" dat alle door u verstrekte gegevens waar en nauwkeurig zijn.
3.6. U ontvangt een bevestiging van uw reservering per e-mail, bericht of telefoontje. “La Brasserie Escape Room” verstuurt geen bevestigingen per post.
3.7. Online reserveren kan alleen een bepaald aantal uren of dagen van tevoren. Voor meer informatie of buiten deze beperkingen kunt u contact opnemen met "La Brasserie Escape Room" via e-mail of telefoon.
3.8. Een reservering vervalt en toegang kan geweigerd worden als het team 15 minuten of meer te laat is. In een dergelijke situatie wordt het geld niet terugbetaald en kan de reservering niet worden gewijzigd.
3.9. Alle reserveringen zijn definitief. Annuleren van reservering is niet mogelijk. Een reservering kan tot 72 uur van tevoren worden gewijzigd, afhankelijk van beschikbaarheid. Bij minder dan 72 uur zijn geen wijzigingen of uitstel mogelijk. In het zeldzame geval dat we verplicht zijn om een nieuwe planning, wijziging of enige andere service aan te bieden, kunnen er administratiekosten in rekening worden gebracht en deze zullen vooraf aan u worden meegedeeld. Er moet ook worden opgemerkt dat de klant na de boeking geen terugbetaling (of tegoedbon) kan aanvragen als hij bij de boeking op onze website geen kortingscode heeft ingevoerd.
In het geval van reservering op basis van bestek (voorbehouden voor organisaties met een SIRET-nummer), zal hetzelfde wijzigings-/annuleringsbeleid worden toegepast zodra de reservering is bevestigd en geformaliseerd (begroting teruggestuurd ondertekend die de editie van de factuur genereert, document definitieve boekhouding , voor afrekening vóór levering.
Bij een aanvraag tot wijziging van de factuur die meer dan 5 dagen voor het evenement wordt gepubliceerd, wordt een vergoeding van € 30 exclusief btw gevraagd.
Voor speciale gevallen van privatisering van het etablissement wordt een facturering van 20% van de privatiseringskosten (exclusief aanvullende diensten) voorgesteld voor elk verzoek tot annulering tussen 5 en 15 dagen na het evenement.
De vervaldag voor betaling van een factuur stemt overeen met de datum van het evenement “La Brasserie Escape Room” (tenzij er een voorafgaande schriftelijke overeenkomst is met de klant), of tegen vermelding van de vervaldag vermeld op de factuur.
Overeenkomstig artikel L. 441-6 van het Wetboek van Koophandel zijn boetes voor laattijdige betaling, tegen een jaarlijks tarief van 20%, en een schadevergoeding van € 40 verschuldigd bij niet-betaling op de dag volgend op de datum van betaling die op de factuur. , voor onze professionele klanten
3.10. Overmacht. "La Brasserie Escape Room" is niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen of obstakels die uw aankomst vertragen, ongeacht of deze worden veroorzaakt door slecht weer, stakingen, protesten, overstromingen, verkeersopstoppingen, burgerlijke onrust of enige andere reden. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om op tijd voor uw reservering aanwezig te zijn.

4. PRIJS EN BETALING

4.1. De prijs (inclusief btw) van één spel per persoon staat vermeld op de website "La Brasserie  " in de rubriek Escape Room.
4.2. De prijs wordt vastgesteld op basis van het aantal personen (2-4 personen).
4.3. Reserveren moet online op de website “La Brasserie Escape Room” of telefonisch.
4.4. De lijst met verschillende betaalmiddelen die op de site worden geaccepteerd (creditcard of debetkaart, bankoverschrijving, enz.) staat vermeld op de boekingssite.
4.5. Volledige betaling is vereist op het moment van boeking op de website.
4.6. Als er minder mensen naar het evenement komen dan verwacht, wordt het prijsverschil niet terugbetaald.
4.7. Als er meer mensen aanwezig zijn dan verwacht (maximaal 4 personen) kan de toeslag contant of per cheque worden betaald bij aankomst voor het feest.

5. CONTACT

Als u contact wilt opnemen met "La Brasserie Escape Room", kunt u dit doen via een van de volgende methoden:
Adres: 6, rue de la Brasserie - 08320 Aubrives
Siret 868 228 648 31
– e-mail: labrasserieaubrives@gmail.com
– telefoon: +33 9 66 89 32 82.

6. VEILIGHEID EN PLEZIER

6.1. Elke speler in de “La Brasserie Escape Room”-ervaring wordt voor en tijdens het spel begeleid door een spelleider. Na het leren van de spelregels, neemt elke speler op eigen risico deel aan het spel. Bovendien is "La Brasserie Escape Room" niet verantwoordelijk voor schade (lichamelijk of materieel) veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van de speelkamer of voor het niet opvolgen van de regels die voor het spel beschreven zijn door de spelleider.
6.2. Als u meer dan 15 minuten te laat bent vanaf het geplande tijdstip waarop u uw reservering heeft gemaakt, vervalt de reservering automatisch en kunt u uw spel niet starten.
6.3. Mensen die onder invloed zijn van alcohol of vrij verkrijgbare medicijnen kunnen worden weggestuurd en het spel wordt ongeldig. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken van de eigenaar  van "La Brasserie Escape Room" de toegang te weigeren aan iedereen die ongeschikt, beledigend of ongepast is.
6.4. Dranken en etenswaren mogen niet worden meegenomen in de speel- of ontvangstruimten.
6.5. Om toegelaten te worden, moet u de volledige naam van de persoon die boekt bevestigen en deze kan worden gevraagd om het telefoonnummer en e-mailadres te bevestigen, evenals een paspoort of identiteitskaart en een creditcard te tonen.
6.6. Om veiligheidsredenen mogen kinderen onder de 10 jaar de receptie en de speelkamer niet betreden. Alle kinderen onder de 18 jaar moeten te allen tijde worden vergezeld door ten minste één volwassene.
6.7. Omdat de grootte van de ontvangstlobby beperkt is, worden spelers van "La Brasserie Escape Room" gevraagd om 15 minuten voor aanvang van het spel aanwezig te zijn, zodat de spelleider goed voor de spelers kan zorgen, hen in detail de aard van het spel kan uitleggen het spel, de risico's en beperkingen om de ervaring plezierig en veilig te maken.
6.8. "La Brasserie Escape Room" raadt haar klanten aan comfortabele kleding te dragen voor het spel.

7. AUTEURSRECHT EN VERTROUWELIJK

7.1. Alle namen, ontwerpen en slogans die op de site, bij elke marketingactiviteit en op het terrein worden gebruikt, zijn eigendom van "La Brasserie Escape Room". Gebruik of reproductie van welke aard dan ook is niet toegestaan.
7.2. Alle spelers van "La Brasserie Escape Room" stemmen ermee in om geen informatie over de inhoud van de spellen of enige andere eigendomsinformatie te bespreken, openbaar te maken of te verspreiden.

bottom of page